Kesetiaan pada Muslim

Setiap harus menunjukkan rasa setianya yang besar pada sesama muslim, bukanlah malah lebih mencintai orang kafir daripada saudaranya sendiri yang seiman.

Read more

Hijrah Nabi (2): Blokade Kediaman Nabi

Sebelum Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melakukan hijrah, kediaman beliau diblokade terlebih dahulu.

Read more

Sejarah Puasa Asyura

Sejarah puasa Asyura yang dimaksud adalah puasa Asyura diterapkan melalui beberapa tahapan berikut.

Read more

Hijrah Nabi (1): Cerita Awal Hijrah

Salah satu peristiwa yang bersejarah adalah hijrahnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dari Mekkah ke Madinah. Peristiwa inilah yang menjadi tolak ditetapkannya Tahun Baru Hijriyah.

Read more

Membaca Al Fatihah Setelah Doa

Adakah tuntunan membaca Al Fatihah setelah doa (berdoa)?

Read more

Amalan di Bulan Muharram dan Hari Asyura

Amalan

Akhlak

Shalat