Syarhus Sunnah: Memahami Takdir #06

Ada beberapa hal lagi terkait dengan masalah takdir yang perlu diingatkan seperti tidak boleh beralasan dengan takdir untuk berbuat maksiat, manusia masih punya pilihan, lalu hikmah diciptakannya Iblis, dan hikmah adanya musibah. Semoga jadi pelajaran berharga dari bahasan Syarhus Sunnah karya Imam Al-Muzani berikut ini.

Dosa Besar #01: Berbuat Syirik kepada Allah

  Yang dimaksud dosa besar (al-kabair) adalah setiap dosa yang diancam neraka, terkena laknat, dimurkai, atau dikenai siksa. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam...

Kedekatan Allah dengan Hamba yang Berdoa

Masih melanjutkan keutamaan doa dengan melihat ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Sholihin, Kitab Ad-Da'awaat, Keutamaan Doa.

Faedah Surat Yasin: Mencari Pertolongan dari Selain Allah

Tentang masalah syirik diingat lagi dalam surah Yasin yang dibahas kali ini, dari ayat 74-76.

Sebab Kenakalan pada Anak #01

Ada beberapa sebab kenakalan pada anak yang kami kembangkan dari buku Tarbiyah Al-Awlad fi Al-Islam karya Syaikh 'Abdullah Nashih 'Ulwan.

Khutbah Jumat: Lima Sebab Kenakalan Anak

Bagaimana anak bisa nakal? Apa ada sebab-sebabnya?

Berhijrah Masih Separuh Hati

Iman belum menancap dalam hati, akhirnya berhijrah hanya separuh hati.

Faedah Surat An-Nuur #25: Tidak Mampu Menikah Hingga Berlaku Baik kepada Budak

Kali ini kita melihat bagaimanakah Islam memberikan solusi bagi yang belum mampu untuk menikah dan bagaimanakah Islam memperlakukan budak.

Faedah Sirah Nabi: Pelajaran dari Pemboikotan dari Orang Quraisy

Ini kelanjutan cerita tentang pemboikotan dari orang Quraisy pada keluarga Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Dan silakan gali pelajaran di dalamnya.

Khutbah Jumat: Tiga Dosa pada Anak Muda

Tiga dosa pada anak muda saat ini patut direnungkan dan dipelajari dari naskah khutbah Jumat berikut ini.

Berdoa Lemah Lembut dan Tidak Melampaui Batas

  Di antara adab berdoa yang diajarkan pada ayat kali ini adalah berdoa dengan lemah lembut dan tidak melampaui batas.   Riyadhus Sholihin karya Imam Nawawi, Kitab...

Biar Tidak Sia-Sia

Biar tidak sia-sia hidup kita di dunia ini, coba pelajari artikel berikut ini.

Fikih Prioritas

Sekarang kita belajar bagaimanakah memprioritaskan suatu amalan dari lainnya.

Faedah Sirah Nabi: Pemboikotan dari Orang Quraisy

Setelah Umar masuk Islam, akhirnya kaum Quraisy melakukan pemboikotan terhadap Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam dan pengikutnya.

Khutbah Jumat: Bermaksiat dengan Gadget

Mungkinkah bermaksiat dengan gadget? Bukan mungkin lagi, namun sering sekali.

Khutbah Jumat: Dua Kisah Tentang Prinsip Loyal dan Tidak Loyal

Dua kisah ini patut dipelajari agar kita punya prinsip berakidah yang benar, bagaimanakah bersikap loyal dan tidak loyal pada muslim dan non-muslim.

Allah Akan Kabulkan, Husnuzhan kepada Allah

Allah akan kabulkan, husnuzhanlah kepada Allah.

Syarhus Sunnah: Memahami Takdir #05

Masih memahami takdir lagi dari bahasan Imam Al-Muzani dalam Syarhus Sunnah.

Hadits Arbain #18: Takwa, Mengikutkan Kejelekan dengan Kebaikan, dan Berakhlak Mulia

Kita diperintahkan bertakwa di mana saja, mengikutkan kejelekan dengan kebaikan, dan berakhlak mulia.

Artikel Terbaru