Ilmu Ushul

Apa itu Kaedah Fikih dan Manfaat Mempelajarinya?

Kaedah fikih (al-qawa’id al-fiqhiyyah) menurut para ulama adalah kaedah aghlabiy (umum) yang bisa diterapkan dalam mayoritas masalah juziyyah (parsial) dan dapat diketahui hukumnya.

Kaedah fikih ini harus dibangun di atas dalil dari Al-Kitab, As-Sunnah, ijmak, atau qiyas, atau dibangun di atas ushul syari dan maqashidnya.

Misalnya kaedah yang berbunyi,

المشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرُ

Kesulitan itu mendatangkan kemudahan.” Kaedah ini berdasarkan dalil,

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 185).

Juga kaedah,

اليَقِيْنُ لاَ يَزُوْلُ بِالشَّكِّ

“Yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu.” Dalilnya adalah hadits dari ‘Abdullah bin Zaid radhiyallahu ‘anhu, di mana Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallambersabda,

لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

Janganlah berpaling hingga ia mendengar suara atau mendapati bau.” (HR. Bukhari, no. 177 dan Muslim, no. 361).

Ada juga kaedah fikih dibangun di atas dalil ijmak atau kata sepakat para ulama seperti kaedah,

لاَ اجْتِهَادَ مَعَ النَّصِّ

“Tidak ada ijtihad selama masih ada nash (dalil).” Para ulama sepakat bahwa harus mendahulukan dalil dari ijtihad.

Manfaat mempelajari kaedah fikih

 

Pertama: Kaedah fikih adalah di antara ilmu syari yang jika dipelajari termasuk dalam beribadah kepada Allah.

Kedua: Kaedah fikih akan menolong para penuntut ilmu dalam menyelesaikan masalah fikih yang masih rancu.

Ketiga: Kaedah fikih dapat menyelesaikan berbagai masalah-masalah baru.

Keempat: Kaedah fikih sudah dapat dijadikan dalil karena kaedah ini sendiri diambil dari dalil syari.

Kelima: Cukup mempelajari kaedah fikih yang sifatnya umum, maka berbagai juz masalah fikih mudah dipahami.

Keenam: Kaedah fikih akan menolong para qadhi dan para hakim untuk menyelesaikan berbagai masalah terkini.

Ketujuh: Kaedah fikih akan membantu mengaitkan masalah-masalah antar madzhab dan sebab bisa terjadinya perbedaan pendapat.

Kedelapan: Kaedah fikih mengajarkan bagaimana baiknya agama ini karena mengajarkan kaedah umum, bukan hanya mengurus masalah parsial saja.

Baca Juga: Empat Kaedah dalam Berdakwah

Lima kaedah besar

 

Ada lima kaedah fikih yang besar (al-qawa’id al-kulliyah al-kubra):

القَاعِدَةُ الأُوْلَى: الأُمُوْرُ بِمَقَاصِدِهَا

Kaedah pertama: setiap perkara tergantung niatnya.

القَاعِدَةُ الثَّانِيَّةُ: الضَّرَرُ يُزَالُ

Kaedah kedua: bahaya (mudarat) itu dihilangkan.

القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ: العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Kaedah ketiga: Adat itu jadi sandaran hukum.

القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: المشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرُ

Kaedah keempat: kesulitan mendatangkan kemudahan.

القَاعِدَةُ الخَامِسَةُ: اليَقِيْنُ لاَ يَزُوْلُ بِالشَّكِّ

Kaedah kelima: yakin tidak bisa dihilangkan dengan ragu-ragu.

Materi kaedah fikih, sudah dibahas oleh Rumaysho.Com secara rutin di sini: Kaedah Fikih – Rumaysho

 

Referensi:

Syarh Manzhumah Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah. Cetakan pertama, Tahun 1436. Syaikh Dr. Khalid bin ‘Ali Al-Musyaiqih. Penerbit Maktabah Imam Adz-Dzahabi.

 


 

Disusun di BSD, 6 Shafar 1441 H, 5 Oktober 2019, Sabtu Pagi

Oleh yang selalu mengharapkan ampunan Allah: Muhammad Abduh Tuasikal

Artikel Rumaysho.Com

 

Artikel yang Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button