Category Archive: Thoharoh

Apakah anjing itu suci?

Apakah anjing itu suci?

Oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al Fatawa Al Kubro 1/263 Diterjemahkan oleh Muhammad Abduh Tuasikal Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanyakan mengenai pertanyaan di atas dan beliau berkata :