Category Archive: Zakat

Hikmah Zakat Fitrah

Hikmah Zakat Fitrah

Apa saja hikmah di balik penunaian zakat fitrah?
Kita Sebut Zakat Fithri atau Zakat Fitrah?

Kita Sebut Zakat Fithri atau Zakat Fitrah?

Kita sebut zakat fithri atau zakat fitrah?
Konsultasi Zakat 10: Zakat bagi yang Berpenghasilan Tidak Menentu

Konsultasi Zakat 10: Zakat bagi yang Berpenghasilan Tidak Menentu

Apakah dikenakan zakat pada orang yang penghasilannya tidak menentu?
Mana yang Lebih Diprioritaskan dalam Penyaluran Zakat?

Mana yang Lebih Diprioritaskan dalam Penyaluran Zakat?

Mana dari 8 ashnaf yang lebih utama dalam menerima zakat?
Dalam Penyaluran Zakat, Apakah Semuanya Harus Diberi dari Delapan Ashnaf?

Dalam Penyaluran Zakat, Apakah Semuanya Harus Diberi dari Delapan Ashnaf?

Kita tahu yang mendapatkan zakat adalah 8 ashnaf. Kalau demikian, apakah semua harus mendapatkan zakat dari seorang muzakki (yang menyalurkan zakat)?
Siapa Mualaf yang Diberikan Zakat?

Siapa Mualaf yang Diberikan Zakat?

Siapa muallaf (mualaf) yang diberikan zakat? Bagaimana kriterianya?
Takmir Masjid Sahkah Mengurus Zakat Fitrah?

Takmir Masjid Sahkah Mengurus Zakat Fitrah?

Apakah boleh takmir masjid mengumpulkan zakat fitrah?
Belum Membayar Zakat Beberapa Tahun

Belum Membayar Zakat Beberapa Tahun

Bagaimana kalau ada orang yang bertahun-tahun belum menunaikan zakat? Cara bayarnya seperti apa?
Konsultasi Zakat 9: Zakat pada Piutang dan Nishab Harta Simpanan dengan Perak

Konsultasi Zakat 9: Zakat pada Piutang dan Nishab Harta Simpanan dengan Perak

Bagaimana zakat pada piutang apakah ada? Bagaimana pula untuk patokan nishab harta simpanan, apakah menggunakan patokan nishab emas atau perak?
Konsultasi Zakat 8: Bolehkah Zakat Maal Dikeluarkan dalam Bentuk Barang?

Konsultasi Zakat 8: Bolehkah Zakat Maal Dikeluarkan dalam Bentuk Barang?

Tanya Ustadz, apakah zakat harta berupa uang dapat kita keluarkan dalam bentuk barang semisal sarung, barang kebutuhan pokok, dll.
Zakat Fitrah Haruskah dengan Beras yang Dimakan?

Zakat Fitrah Haruskah dengan Beras yang Dimakan?

Zakat fitrah haruskah dikeluarkan dengan beras yang dimakan?
Konsultasi Zakat 7: Zakat Hasil Jual Rumah

Konsultasi Zakat 7: Zakat Hasil Jual Rumah

Bagaimanakah zakat hasil jual rumah?
Bolehkah Istri Mengeluarkan Zakat untuk Suami?

Bolehkah Istri Mengeluarkan Zakat untuk Suami?

Bolehkah istri mengeluarkan zakat untuk suami?
Suami Menanggung Zakat Fitrah Istri, Anak dan Orang Tua

Suami Menanggung Zakat Fitrah Istri, Anak dan Orang Tua

Dalam madzhab Syafi'i, seorang suami wajib membayarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan juga ia punya kewajiban menanggung yang lainnya.
Di Mana Zakat Fitrah Ditunaikan?

Di Mana Zakat Fitrah Ditunaikan?

Di mana zakat fitrah ditunaikan? Misalnya keseharian kita di Jakarta, namun pas mudik berada di Jogja. Kita pun melaksanakan shalat 'ied di Jogja. Apakah zakat ditunaikan di Jogja atau di Jakarta?
Zakat Fitrah Untuk Orang Kafir yang Miskin

Zakat Fitrah Untuk Orang Kafir yang Miskin

Apakah boleh zakat fitrah disalurkan pada orang kafir yang miskin?
Zakat Fitrah Harus Makanan Pokok Bukan dengan Uang (Tinjauan Madzhab Syafi’i)

Zakat Fitrah Harus Makanan Pokok Bukan dengan Uang (Tinjauan Madzhab Syafi’i)

Kalau mau konsekuen dengan madzhab Syafi'i, berarti zakat fitrah harus disalurkan dalam bentuk makanan pokok, di negeri kita adalah beras, tidak bisa diganti uang.
Zakat Fitrah Ditransfer ke Tempat Lain

Zakat Fitrah Ditransfer ke Tempat Lain

Bolehkah zakat fitrah ditransfer ke tempat lain?
Konsultasi Zakat 6: Zakat pada Mobil dan Rumah, juga Zakat Tabungan

Konsultasi Zakat 6: Zakat pada Mobil dan Rumah, juga Zakat Tabungan

Apakah ada zakat pada mobil dan rumah? Bagaimanakah zakat pada tabungan?