Faedah Ilmu

Pembuka dan Penutup Amalan Harian

Di malam ini ada faedah yang sangat menarik dari seorang alim, yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.

Abul ‘Abbas Ibnu Taimiyah -rahimahullah- berkata,

“Shalat sunnah fajar (shalat sunnah qobliyah shubuh[1]) hendaklah menjadi pembuka amalan shalat harian dan shalat witir adalah penutupnya.

Oleh karena itu, kita dapati bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika mengerjakan dua shalat tadi, biasa membaca dua surat yang dinamakan dengan Al Ikhlas (yaitu surat Al Ikhlas dan Al Kafirun, pen[2]). Kedua surat itu berisi 3 hal:

1.       Pelajaran tauhid ilmu dan amal.

2.       Pelajaran tauhid ma’rifah dan irodah.

3.       Pelajaran tauhid i’tiqod dan qoshd.[3]

 

Sumber: Zaadul Ma’ad, Ibnul Qayyim, Muassasah Ar Risalah, cetakan ke-14, 1407, 1/298.

Semoga yang sederhana ini bermanfaat dan bisa diamalkan.

 

30 Syawal 1431 H, Riyadh, King Saud University, Kingdom of Saudi Arabia

Written by: Muhammad Abduh Tuasikal

www.rumaysho.com

 [1] Shalat sunnah qobliyah shubuh dan shalat sunnah fajr adalah istilah yang sama.

[2] Karena di dalamnya berisi pelajaran tauhid sehingga kedua surat ini dinamakan surat Al Ikhlas.

[3] Ketiga tauhid ini adalah sama maksudnya dengan tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma’ wa shifat.

Artikel yang Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button