Faedah Ilmu

Berbagai Istilah dalam Madzhab Syafii yang Harus Dipahami

Ada beberapa istilah dalam madzhab Syafii yang mesti dipahami oleh para pelajar madzhab Syafii:

  1. Al-jadiid: pendapat Imam Syafii saat beliau di Mesir (Kitab Al-Umm).
  2. Al-qadiim: pendapat Imam Syafii saat beliau di Irak.
  3. Azhar: jika kuat ikhtilaf dari dua pendapat atau beberapa pendapat dari Imam Syafii.
  4. Masyhur: jika lemah ikhtilaf dari dua pendapat atau beberapa pendapat dari Imam Syafii.
  5. Al-ashoh: jika kuat ikhtilaf.
  6. Ash-shahih: jika lemah ikhtilaf.
  7. Qiila: pandangan (wajhun) yang dhaif (lemah).
  8. Ala al-mu’tamad: yang paling kuat dari beberapa pendapat yang ada.
  9. An-nash: dari perkataan Imam Syafii, inilah pendapat terkuat dari ikhtilaf dalam madzhab. Kebalikannya adalah pendapat yang dhaif yang tidak diamalkan.

 

Referensi:

Al-Imta’ bi Syarh Matan Abu Syuja’ fi Al-Fiqh Asy-Syafii. Cetakan pertama, Tahun 1432 H. Syaikh Hisyam Al-Kamil Hamid. Penerbit Darul Manar. hlm. 12.

Baca Juga: Karya-Karya Penting dalam Madzhab Syafi’i

Kamis sore, 19 Rabiul Akhir 1443 H, 25 November 2021

@ Darush Sholihin Panggang Gunungkidul

Muhammad Abduh Tuasikal

Artikel Rumaysho.Com

Artikel yang Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button