Faedah Ilmu

Ahli Ibadah yang Bodoh dan Alim yang Gemar Maksiat

Kita diperintahkan untuk berilmu sebelum beramal dan kalau punya ilmu seharusnya diamalkan. Namun dua kelompok ini ada yang berilmu namun sayangnya masih suka maksiat, sehingga menjadi contoh tidak baik bagi orang banyak. Ada pula yang ahli ibadah namun tidak didasari ilmu sehingga orang pun mengira ia pantas dicontoh padahal ia membangun ibadahnya di atas kejahilan. Inilah dua golongan manusia yang amat berbahaya bagi orang awam.

Ibnu ‘Uyainah berkata,

احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة وجده من هذين المفتونين

“Waspadalah dengan bahaya orang alim yang suka maksiat dan ahli ibadah yang jahil (alias: bodoh). Bahaya keduanya adalah bahaya bagi ornag banyak. Siapa yang merenungkan bahaya yang menimpa umat ini, maka asalnya dari kedua golongan ini” (Ighotsatul Lahfan, 1: 229).

Semoga Allah menjauhkan kita dari kedua sifat ini: banyak ibadah namun tanpa ilmu dan berilmu namun enggan beramal.

 

Wallahu waliyyut taufiq.

 

@ KSU, Riyadh, KSA, 17 Jumadats Tsaniyah 1433 H

www.rumaysho.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button