Home Shalat Tidak Masalah Berdo’a Sesudah Shalat

Tidak Masalah Berdo’a Sesudah Shalat

2923
18

Kali ini kita membicarakan, manakah yang lebih utama antara berdo’a sebelum salam ataukah setelahnya. Karena ada yang sesudah salam langsung berdo’a, tidak mengikuti tuntunan Nabi untuk berdzikir sesudah itu. Namun kalau melakukan dzikir yang sebagaimana Rasul tuntunkan setelah salam lantas setelahnya berdo’a, maka itu sah-sah saja dan boleh sebagaimana ditegaskan oleh Ibnul Qayyim.

Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, “Adapun do’a dari para makmum setelah salam dari shalat dengan menghadap kiblat, maka itu tidak ada petunjuk dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam sama sekali, tidak ada riwayat shahih atau hasan yang menjelaskan hal ini.” (Zaadul Ma’ad, 1: 249).

Ibnul Qayyim rahimahullah kembali menjelaskan, “Adapun pengkhususan do’a pada shalat Fajar (shalat Shubuh) dan shalat ‘Ashar, maka seperti itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan juga tidak dikerjakan oleh para khalifah setelah beliau. Beliau pun tidak pernah memberi petunjuk dalam hal ini. Amalan ini hanya dianggap baik oleh orang-orang yang menganggap hasanah (baik). Wallahu a’lam. Setiap do’a yang berkaitan dengan shalat, do’a tersebut terletak di dalam shalat. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pun memerintahkan do’a tersebut di dalamnya. Inilah yang lebih tepat dilihat dari kondisi orang yang melaksanakan shalat karena ketika itu ia sedang menghadap dan bermunajat dengan Rabbnya. Setelah salam, dialog tersebut dengan Rabbnya terputus dan hilanglah kedekatan dengan Allah. Lantas mengapa sampai do’a saat munajat (dialog), kedekatan dan berhadapan dengan Allah tidak dipanjatkan lalu malah setelah itu baru meminta?! Jadi, sebelum salam, waktu terbaik untuk berdo’a.

Namun ada saat sebentar untuk berdo’a sesudah salam yaitu setelah membaca dzikir seperti membaca tahlil (bacaan: laa ilaha illalah), tasbih (bacaan: subhanallah), tahmid (bacaan: alhamdulillah) dan takbir (bacaan: Allahu akbar), juga membaca dzikir lainnya yang dituntunkan setelah shalat, kemudian bershalawat atas Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam– setelah itu. Lalu boleh berdo’a sesudahnya semaunya. Jadi, sah-sah saja berdo’a setelah membaca dzikir, dan itu bukan yang dimaksud ‘dubur shalat’ (akhir shalat). Karena setiap yang berdzikir pada Allah, dengan memuji dan menyanjung-Nya, lalu bershalawat atas Rasul –shallallahu ‘alaihi wa sallam-, disunnahkan baginya untuk berdo’a setelah itu.” (Zaadul Ma’ad, 1: 249-250).

Sehingga dapat kita simpulkan bahwa yang masalah adalah jika sesudah salam dari shalat, langsung berdo’a. Yang masih dibolehkan adalah do’a tersebut dilakukan setelah membaca dzikir-dzikir sesudah shalat. Maksud do’a sesudah shalat, inilah yang disebutkan oleh para ulama ketika menafsirkan ayat,

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain” (QS. Alam Nasyrah: 7). Maksud ayat ini kata Ibnu ‘Abbas adalah jika engkau telah selesai shalat, maka sungguh-sungguhlah dalam berdo’a. Hal ini dikatakan pula oleh Adh Dhohak dan Maqotil. Lihat Zaadul Masiir karya Ibnul Jauzi dan Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim karya Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat di atas.

Namun berdo’a sebelum salam itu lebih afdhol daripada sesudah salam. Karena do’a yang mengikuti ibadah lebih baik dilakukan di dalam ibadah, bukan setelahnya sebagaimana kaedah yang dikemukakan oleh Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimi dalam Syarhul Mumthi’, 7: 315. Kaedah ini secara lebih mendalam akan dibahas pada tulisan tersendiri, insya Allah.

Semoga bermanfaat. Hanya Allah yang memberi taufik.

@ Pesantren Darush Sholihin, Panggang-Gunungkidul, menjelang Maghrib, 12 Rajab 1434 H

www.rumaysho.com

 

Silakan follow status kami via Twitter @RumayshoCom, FB Muhammad Abduh Tuasikal dan FB Fans Page Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat

18 COMMENTS

  1. Bolehkah berdoa bebas (dengan bahasa indonesia) setelah sholat sunnah ba’diyah? Karena do’a saya banyak ust, jadi takut bid’ah kalo do’a terlalu panjang setelah berdzikir sesudah sholat fardhu.

  2. Assalaamualaikum, saya pernah baca suatu artikel ttg masalah berdoa bahwa dilarang saat sujud dalam sholat berdoa dengan membaca doa yang terdapat dalam ayat-ayst Al Quran. Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih.

Tinggalkan Balasan

Please enter your comment!
Please enter your name here