Category Archive: Aqidah

Batu Akik, Haramkah?

Batu Akik, Haramkah?

Bagaimana hukum memakai cincin batu akik? Apakah boleh ataukah haram dan dihukumi syirik? Asal Pakai Cincin itu Boleh Hal ini berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,...
Tak Perlu Khawatir dengan Rezeki

Tak Perlu Khawatir dengan Rezeki

Rezeki kita sudah diatur dan sudah ditentukan. Kita tetap berikhtiar. Namun tetap ketentuan rezeki kita sudah ada yang mengatur. So, tak perlu khawatir akan rezeki. Nabi shallallahu ‘alaihi wa...
Faedah Tauhid (9), Dzikir Ringan Namun Berat di Timbangan Amalan

Faedah Tauhid (9), Dzikir Ringan Namun Berat di Timbangan Amalan

Adakah dzikir yang ringan namun berat di timbangan amalan? Ada, dzikir tersebut adalah bacaan ‘subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil ‘azhim’. Keutamaannya disebutkan dalam hadits berikut....
Faedah Tauhid (8), Syafa’at dan Kemuliaan Nabi

Faedah Tauhid (8), Syafa’at dan Kemuliaan Nabi

Hadits berikut adalah hadits kedelapan yang membicarakan faedah tauhid. Di dalamnya diceritakan mengenai syafa’atul ‘uzhma (syafa’at terkhusus untuk Muhammad) dan kemulian Nabi kita Muhammad...
Bolehkah Mengatakan: Ini Hanyalah Kebetulan?

Bolehkah Mengatakan: Ini Hanyalah Kebetulan?

Bolehkah kita mengatakan “wah, kebetulan sekali kita bertemu” atau kalimat semacam itu? Kalau tidak boleh, bagaimanakah benarnya?
Memajang Jimat dari Ayat Al Quran

Memajang Jimat dari Ayat Al Quran

Bagaimana hukum memajang jimat yang berasal dari ayat Al Qur'an seperti ayat kursi yang dipajang di dinding dan ada yang mengenakan pada lehernya potongan ayat Al Qur'an?
Perbedaan Syirik Besar dan Syirik Kecil

Perbedaan Syirik Besar dan Syirik Kecil

Para ulama biasa membagi syirik menjadi dua macam yaitu syirik besar (syirik akbar) dan syirik kecil (syirik ashgor). Bagaimana cara membedakan syirik besar dan syirik kecil?
Bentuk Doa yang Termasuk Bid’ah

Bentuk Doa yang Termasuk Bid’ah

Ada beberapa bentuk do'a yang dihukumi tidak ada tuntunan (bid'ah) bahkan dihukumi syirik. Pahamilah lewat tulisan berikut.
3 Sebab Terkena Sihir

3 Sebab Terkena Sihir

Adakah sebab seseorang mudah terkena sihir?
Mengatakan Allah Punya Anak, Hampir-Hampir Langit Terbelah

Mengatakan Allah Punya Anak, Hampir-Hampir Langit Terbelah

Pantaskah Allah dikatakan punya anak seperti yang disuarakan oleh orang Nashrani? Sungguh perkataan ini adalah perkataan mungkar yang hampir membuat langit terbelah.
Hukum Menghadiri Undangan Natal

Hukum Menghadiri Undangan Natal

Jika ada dari kalangan Nashrani yang mengundang muslim dalam acara undangan natal baik di kantor atau di lingkungan RT, apakah tetap dihadiri? Lebih-lebih para pejabat seringkali mendapatkan undangan...
Mengucapkan Selamat Natal pada Kerabat

Mengucapkan Selamat Natal pada Kerabat

Bolehkah mengucapkan selamat natal pada kerabat?
Memuji Non Muslim, Orang Kafir dan Agama Kafir

Memuji Non Muslim, Orang Kafir dan Agama Kafir

Bagaimanakah hukum memuji non muslim atau orang kafir? Bagaimana juga jika sampai memuji agama atau kekafiran mereka?
Mendoakan Non Muslim: Semoga Engkau Mendapat Hidayah

Mendoakan Non Muslim: Semoga Engkau Mendapat Hidayah

Islam memerintahkan untuk tetap berbuat baik pada non muslim. Seperti masih dibolehkan menyapa dan menanyakan kabar mereka, bahkan sampai mendoakan mereka dapat hidayah ketika mereka masih hidup...
Kuliah Agama Hanya untuk Cari Gelar

Kuliah Agama Hanya untuk Cari Gelar

Bagaimana jika ada yang kuliah agama namun hanya untuk cari gelar (Dr., MA, MAg, SAg, Lc)?
Bertamu untuk Mengucapkan Selamat Natal

Bertamu untuk Mengucapkan Selamat Natal

Bolehkah bertamu pada non muslim untuk mengucapkan selamat natal? Kebiasaan seperti ini masih dilakukan di sebagian tempat apalagi yang berada di tempat yang mayoritas tetangganya adalah Nashrani.
Kapan Natal Sudah Dibicarakan dalam Al Quran

Kapan Natal Sudah Dibicarakan dalam Al Quran

Al Quran ternyata sudah membicarakan kapan Nabi Isa ‘alaihis salam lahir, yaitu kapan Natal. Itu terjadi pada musim panas, bukan pada musim winter seperti diklaim pada bulan Desember ini.
Hukum Muslim Menjual Salib

Hukum Muslim Menjual Salib

Hanya karena keuntungan dunia, ada kaum muslimin yang menjual salib. Salib sudah kita maklumi adalah simbol Nashrani. Bolehkah kaum muslimin memperjual belikannya?
Menghapus Simbol Salib dan Tanda Plus

Menghapus Simbol Salib dan Tanda Plus

Simbol salib jelas tak boleh dibiarkan, namun diperintahkan untuk dihapus. Bagaimanakah tanda plus seperti pada simbol palang merah, apakah dihukumi sama dengan salib?