memaksa_tembak_mati

Kaedah Fikih (20): Dipaksa, Tidak Dikenai Dosa

Kalau dipaksa, maka tidak dikenai dosa. Maksudnya bagaimana?   Syaikh As-Sa’di rahimahullah dalam bait sya’irnya berkata, وَالخَطَاءُ وَالإِكْرَاهُ وَالنِّسْيَانُ أَسْقَطَهُ مَعْبُوْدُنَا الرَّحْمَانُ لَكِنْ مَعَ الإِتْلاَفِ يَثْبُتُ البَدَلُ وَيَنْتَفِي التَّأْثِيْمُ عَنْهُ...

Meneruskan Lebih Mudah daripada Memulai

Kaedah berikut harus dipahami oleh setiap penuntut ilmu syar’i sebagaimana nasehat Syaikh Muhammad bin Sholih Al ‘Utsaimin rahimahullah. Kaedah ini dapat diterapkan dalam beberapa masalah seperti apakah kita boleh melanjutkan shalat sunnah dan kita sudah berada di raka’at kedua, tinggal meneruskan. Masalah tersebut bisa terjawab dengan memahami kaedah ini.
puasa_syawal

Kaedah Fikih (16): Hukum Adat (Kebiasaan Manusia) Asalnya Boleh

Hukum asal adat atau kebiasaan manusia adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Ini kaedah penting dari kaedah fikih yang patut diingat.
shalat_susah_01

Kaedah Fikih: Semakin Sulit dan Banyak, Semakin Besar Pahala

Kaedah fikih: “Amalannya semakin sulit dan banyak, semakin besar pahala.”
jalan_haram

Kaedah Fikih (18): Hukum Perantara Sama dengan Hukum Tujuan

Kaedah ini sangat bermanfaat sekali ketika kita ingin memahami halal dan haram. Misalnya saja tanaman tembakau. Mayoritasnya digunakan untuk bahan baku rokok. Apakah menanam tembakau dihukumi haram karena rokok itu haram?
hadits_hasan_makbatah_madinah

Apa itu Hadits Hasan Lighairihi?

Dalam istilah hadits, ada dikenal hadits Hasan Lighairihi. Apa yang dimaksud istilah hasan lighairihi?

Fikih Ketika Lupa

Bagaimana lupa kaitannya dengan fikih?
tidak_sengaja_pecah

Kaedah Fikih (19): Tidak Sengaja, Tidak Dikenai Dosa

Kalau seseorang tidak sengaja melakukan suatu larangan, apakah dikenai hukuman?
tembak_ancaman

Diancam Murtad

Bagaimana jika ada yang dipaksa dengan ancaman dibunuh untuk mengucapkan kalimat kufur, lantas ia mengucapkannya? Atau bagaimana jika ia dipaksa untuk murtad?
ilmu_hadits_01

Hadits Mudhthorib itu Apa?

Hadits mudhthorib itu apa? Anda semakin mengenal hadits dha'if jika memahami tulisan ini.
membunuh_dosa_besar_6

Kaedah Fikih (14): Hukum Asal Nyawa, Haram untuk Dibunuh

Hukum asal satu jiwa itu haram darahnya diambil atau dibunuh.
niat

Kaedah Menggabungkan Niat

Kaedah yang diajarkan berikut adalah di antara kaedah yang menunjukkan bagusnya ajaran Islam dan bagaimana agama ini selalu membawa kemudahan bagi hambanya. Yang menunjukkan kemudahan Islam, niat untuk satu ibadah bisa masuk pada ibadah lainnya. Artinya cukup satu niat, kita bisa mengerjakan dua ibadah sekaligus.

Hadits Dho’if dalam Fadhilah Amal

Hadits dho’if adalah setiap hadits yang mardud (tertolak) yang tidak memenuhi syarat hadits shahih atau hadits hasan. Boleh jadi hadits tersebut terputus sanadnya, terdapat perowi yang tidak ‘adl (tidak sholih), sering berdusta, dituduh dusta, sering keliru, atau hadits tersebut memiliki ‘illah (cacat yang tersembunyi) atau riwayatnya menyelisihi riwayat perowi yang lebih tsiqoh (lebih terpercaya) darinya.

Kaedah Fikih (8), Menerjang Haram Saat Darurat Sesuai Kadarnya

Kaedah fikih berikut adalah lanjutan dari kaedah sebelumnya mengenai menerjang yang haram saat darurat. Mohon ditelaah kembali apa yang dimaksud keadaan darurat yang telah dijelaskan sebelumnya di sini. Ada syarat yang mesti diperhatikan dari kaedah tersebut bahwa menerjang yang haram tersebut sesuai dengan kadar yang dibutuhkan, tidak secara terus menerus yang haram diterjang. Jika sudah lepas keadaan darurat, maka harus berhenti mengkonsumsi yang haram. Inilah syarat yang akan dijelaskan dalam kaedah fikih kali ini.
Jin dan Setan itu Ada

Keadaan Darurat Membolehkan Sesuatu yang Terlarang

Kaedah fikih berikut sangat bermanfaat bagi kaum muslimin, lebih-lebih lagi bagi ahli fatwa dan pakar fikih sehingga bisa membantunya menyelesaikan beberapa masalah. Jika suatu yang haram terpaksa dikonsumsi karena keadaan darurat, tidak ada jalan lain selain mengkonsumsi yang haram demi mempertahankan hidup, maka saat itu dibolehkan.
mencuri

Kaedah Fikih (15): Merampas Harta Orang Lain

Rumaysho.Com kembali melanjutkan kaedah fikih yaitu tentang masalah harta. Kaedahnya, harta orang lain haram untuk diambil sampai adanya dalil yang menunjukkan halalnya. Kaedah ini pun mengajarkan haramnya tindak pencurian dan perampasan.
imam_syafii_al_umm

Mengenal Qaul Jadid dan Qaul Qadim dari Imam Syafi’i

Apa itu qaul jadid dan qaul qadim dari Imam Syafi'i? Anda sebagai pengikut Syafi'iyah di tanah air patut mengenalnya.
musibah

Kaedah Fikih (3), Ketika Dua Maslahat Bertabrakan

Kaedah selanjutnya dalam kaedah fikih yang bisa diingat adalah mengenai pertimbangan maslahat. Jika kita bisa melakukan banyak kebaikan dalam satu waktu, maka alhamdulillah. Namun terkadang, kita mesti menimbang-nimbang kebaikan mana yang mesti kita lakukan karena mengingat tidak semuanya dilakukan bersamaan. Ketika bertabrakan antara melakukan shalat sunnah dan tholabul ilmi (menuntut ilmu agama), manakah yang mesti dipilih. Inilah yang akan kita bahas.
ijma_sepakat_ulama

Kalau Ada Kata Sepakat Ulama

Kalau ada kata sepakat ulama (ijma’ ulama), maka tidak boleh diselisihi. Bahkan disepakati ulama bahwa kesepakatan ulama wajib diikuti.

Artikel Terbaru