Dalil Ulama yang Menganggap Darah Tidak Najis

Ini adalah pembahasan Rumaysho.Com yang lama, yang masih berpendapat bahwa darah itu TIDAK NAJIS. Kaedah Yang Mesti Dipahami Untuk mengawali pembahasan ini ada dua kaedah yang mesti diperhatikan. Pertama: Hukum asal segala sesuatu adalah suci. Sesuatu bisa dikatakan najis jika dikatakan oleh syari’at melalui dalil Al Qur’an dan As Sunnah. Asy Syaukani rahimahullah mengatakan, “Tidak … Continue reading Dalil Ulama yang Menganggap Darah Tidak Najis