Kapan Batasan Waktu Bayar Fidyah?

Kapan waktu bayar fidyah yang lebih tepat? Adakah batasan awal dan akhir pembayaran fidyah?