Belum Membayar Zakat Beberapa Tahun

Bagaimana kalau ada orang yang bertahun-tahun belum menunaikan zakat? Cara bayarnya seperti apa?