Bolehkah Istri Mengeluarkan Zakat untuk Suami?

Bolehkah istri mengeluarkan zakat untuk suami?